Portal MyInfo@IPTA

Portal MyInfo@IPTA bertujuan bagi memaparkan maklumat berkaitan Pelajar, Staf, Penyelidikan dan Maklumat Institusi melibatkan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia.

Informasi Lanjut

JUMLAH INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM

Jumlah keseluruhan bagi Institusi Pendidikan Tinggi Awam di Malaysia

Universiti Awam

20

Politeknik

36

Kolej Komuniti

104

SENARAI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AWAM

Senarai bagi Institusi Pendidikan Tinggi Awam di Malaysia

Universiti Awam

Informasi berkenaan Universiti Awam boleh didapati di pautan "Informasi Lanjut" yang disediakan.

Informasi Lanjut

Politeknik

Informasi berkenaan Politeknik Malaysia boleh didapati di pautan "Informasi Lanjut" yang disediakan.

Informasi Lanjut
Anda adalah pengunjung ke 7 hari ini dan pengunjung ke 26026 keseluruhan.